Vägar

Vägar


Inga större åtgärder planeras under året på våra vägar. Några hålor på vägarna har provisoriskt fyllts med grus/kallasfalt.


Snöröjningsplanen kan ses nedan.


Kontaktperson vägar: Mattias Bromander /Gun Löfblad