Samfälligheten

Ängevikens Samfällighetsförening


Föreningen bildades 1993 efter att tidigare varit en tomtägarförening och en vägförening.En karta över Samfällighetens hus med tillhörande postadress kan laddas ner på startsidan.