Start

Ängevikens Samfällighetsförening i Klövedal


Ängevikens Samfällighetsförening i Klövedal på nordvästra Tjörn, består av 125 fastigheter. Infarten sker från Björholmsvägen och vägen genom området kallas Ängeviksvägen (ej Karl-Anders väg som den tidigare kallades och som upprepade gånger lett till förväxling).

KARTA över husen i området


Den nya kartan som satts upp vid infarten till Ängeviken och i hamnen syns nedan. Kartan  kan du ladda ner till din dator och skriva ut.


Den nya kartan baseras på husens postadresser och inte som den gamla på fastighetsbeteckningar.


Tanken är att underlätta för alla som vill hitta fram till ditt hus; räddningstjänst, leverantörer av post o paket, etc.


Ladda ner här:

AKTUELLT JUST NU                             2022-06-19


VATTENTILLGÅNG

Status 2022-06-15 Dammens nivå är +14.90 m.ö.h.

Riktvärde för att vattenbrist inte skall råda är nu +15.50 m.ö.h.
(När återstående förväntad förbrukning fram till 1 september med tiden minskar, minskas även riktvärdet +15.5 m.ö.h.)Aktiviteter 

Lördagkvällerna i Ladan drar igång igen: 26 juni, 9 juli (i kombination med sommarfest), 23 juli, 6 augusti samt 20 augusti. Värdar finns för 55 juni och 23 juli. Vill du anmäla dig som värd prata med Mona (kassör) eller Inga-Mai (grönområdesansv.) eller skicka ett mejl. 


Botanisk vandring på Härön den 28 juni kl 16-20 


Obs! För båttransport till Herrön för vandring, anmäl till Birgitta Sms. 0725252122. Senast tisd. 21 juni.
Observera särskilt!  

 

Pumparna för avloppet stoppar när du spolar ner våtservetter, blöjor, bindor, gamla trosor etc. i toan: 


KOMMUNEN RYTER NU TILL: DETTA MÅSTE UPPHÖRA !       

Det blir oerhört mycket extra arbete och kostnader... 


2022-06-20