Start

Ängevikens Samfällighetsförening i Klövedal


Ängevikens Samfällighetsförening i Klövedal på nordvästra Tjörn, består av 125 fastigheter. Infarten sker från Björholmsvägen och vägen genom området kallas Ängeviksvägen (ej Karl-Anders väg som den tidigare kallades och som upprepade gånger lett till förväxling).

KARTA över husen i området


Den nya kartan som satts upp vid infarten till Ängeviken och i hamnen syns nedan. Kartan  kan du ladda ner till din dator och skriva ut.


Den nya kartan baseras på husens postadresser och inte som den gamla på fastighetsbeteckningar.


Tanken är att underlätta för alla som vill hitta fram till ditt hus; räddningstjänst, leverantörer av post o paket, etc.


Ladda ner här:

AKTUELLT JUST NU


Här kan ni se hela domslutet genom att ladda ner dokumentet.


VATTENTILLGÅNGEN          24-07-2022


Sedan föregående uppdatering har det kommit ca 2 mm regn. Ca 200 m3 vatten har tagits ur dammen.


Prognosen för kommande vecka är ca 30 mm regn.

För att klara återstående förbrukning, baserat på föregående års förbrukning, är riktvärdet för dammens nivå nu + 14.6 m.ö.h

Dagens avlästa nivå är 14.77 m.ö.h..


Tills vidare har alltså vi inte vattenbrist

Varningsskyltarna om vattenbrist tas därför ner


Observera särskilt!  

 

Pumparna för avloppet stoppar när du spolar ner våtservetter, blöjor, bindor, gamla trosor etc. i toan: 


KOMMUNEN RYTER NU TILL: DETTA MÅSTE UPPHÖRA !       

Det blir oerhört mycket extra arbete och kostnader... 


2022-06-20