Start

Ängevikens Samfällighetsförening i Klövedal


Ängevikens Samfällighetsförening i Klövedal på nordvästra Tjörn, består av 125 fastigheter. Infarten sker från Björholmsvägen och vägen genom området kallas Ängeviksvägen (ej Karl-Anders väg som den tidigare kallades och som upprepade gånger lett till förväxling).

KARTA över husen i området


Den nya kartan som satts upp vid infarten till Ängeviken och i hamnen syns nedan. Kartan  kan du ladda ner till din dator och skriva ut.


Den nya kartan baseras på husens postadresser och inte som den gamla på fastighetsbeteckningar.


Tanken är att underlätta för alla som vill hitta fram till ditt hus; räddningstjänst, leverantörer av post o paket, etc.


Ladda ner här:

AKTUELLT JUST NU                


VATTENTILLGÅNGEN                                                 24-07-2022


Sedan föregående uppdatering har det kommit ca 2 mm regn. Ca 200 m3 vatten har tagits ur dammen.


Prognosen för kommande vecka är ca 30 mm regn.

För att klara återstående förbrukning, baserat på föregående års förbrukning, är riktvärdet för dammens nivå nu + 14.6 m.ö.h

Dagens avlästa nivå är 14.77 m.ö.h..


Tills vidare har alltså vi inte vattenbrist

Varningsskyltarna om vattenbrist tas därför ner


VATTENTILLGÅNGEN                                                  2022-07-17


Sedan föregående uppdatering har det inte kommit något regn.

ca 100 m3 vatten har tagits ur dammen.


Det ser inte ut att komma nämnvärd mängd regn kommande 10 dygn.

För att klara återstående förbrukning, baserat på föregående års förbrukning, är riktvärdet för dammens nivå nu + 14.95 m.ö.h

Dagens avlästa nivå är 14.85 m.ö.h.


Vattenbrist råder sålunda fortfarande.

Hälsar Styrelsen


VATTENTILLGÅNGEN                                                          2022-07-09


För att klara återstående förbrukning, baserat på föregående års förbrukning, är riktvärdet för dammens nivå nu + 15.1 m.ö.h

Dagens avlästa nivå är 14.92 m.ö.h..


Vattenbrist råder fortfarande.

Hälsar StyrelsenANALYS AV VÅRT VATTEN                                     2022-06-28


OBS! Vi har nu fått svar från analyslabbet beträffande nickelhalterna i vattnet. 


Prov har tagits av Samfällighetens styrelse hos två användare, en vid en anslutningspunkt i nedre delen av området, en i övre delen samt ett i grundvatten-verket.


Nivåerna var i samtliga fall runt 4 mikrogram/ liter, vilket är långt under gränsvärdet på 20 mikrogram/ liter. 


Vårt vatten får, i alla prover vi tagit, fortsatt bedömningen "TJÄNLIGT" som dricksvatten.

 

Styrelsen genom Tom LindellVATTENTILLGÅNGEN                                              2022-06-28


Status 2022-06-28 Dammens nivå är +14,85 m.ö.h. 


Status 2022-06-15 var nivån +14.90 m.ö.h.


Riktvärde för att vattenbrist inte skall råda är nu +15.50 m.ö.h.
(När återstående förväntad förbrukning fram till 1 september med tiden minskar, minskas även riktvärdet +15.5 m.ö.h.)


Observera särskilt!  

 

Pumparna för avloppet stoppar när du spolar ner våtservetter, blöjor, bindor, gamla trosor etc. i toan: 


KOMMUNEN RYTER NU TILL: DETTA MÅSTE UPPHÖRA !       

Det blir oerhört mycket extra arbete och kostnader... 


2022-06-20