1975-1983 Byggnation

1975-1983 Byggnationen drar igång


1975 gav Länsstyrelsen strandskyddsdispens för byggnation. Hamnområdet muddrades och bryggorna A och B byggdes. Husbyggnationen i etapp 1 började och 12 tomter i etapp 2 såldes.


1976 bebyggdes sex av tomterna i etapp 2. Detta år bildades Bö tomtägarförening. Länsstyrelsen gav tillåtelse till WC-anslutning. Tjörn-Tomter ombildades till Ängevikens Tomt AB. Ett mindre antal båtplatser blev uthyrda. Götenehus ägde nu 9 tomter.


1977 byggdes C-bryggan och toalettlängan. Hamnens kran köptes från Glanshammar och monterades på plats. I juli samma år fastställde Länsstyrelsen fartbegränsning på vägen.


1978 fick man lagfart på fastigheten 4:25, som då omfattade hela området, inklusive Krossholmen, men exklusive strandremsan. Ytvattenverket körde i gång sent det året. Då fanns bara två djupborrade brunnar.


1979 avstyckades fastigheterna 4:139 (hamnen) och 4:140 (avloppsreningsverket) och lagfart erhölls samma år. Vid avstyckningen av 4:139 avstod kommunen den tidigare inköpta strandremsan och fick i gengäld större delen av Krossholmen, som nu inkluderades i 1:6. Ängevikens Tomt AB fick dock försäkra att allmänheten inte skulle förhindras tillträde till hamnen.