Protokoll

MÖTESPROTOKOLL

ÅRSMÖTEN

 

Årsmöte 2022


Årsmöte 2021


Årsmöte 2020

EXTRASTÄMMOR


Extrastämma 31 okt 2021

ÅRSREDOGÖRELSER inkl

VERKSAMHETSBERÄTTELSER


Verksamhet 2021


Verksamhet 2020


Verksamhet 2019

Årsmöteprotokoll 2017

Årsmötesprotokoll 2015