StyrelsenStyrelsens sammansättning under 2021-2022.

Styrelseordförande 


Gunnar Widén

ordf@angevikens.se

Sekreterare


Dick Henriksson

sekr@angevikens.se

Kassör


Mona Hermansson

kassor@angevikens.se

Vattenfrågor


Tom Lindell 

va@angevikens.se

Grönområden


Inga-Mari Wängberg

(Gun Löfblad)

gron@angevikens.se

Vice ordförande, Information

Dick Henriksson


info@angevikens.se

Vägar

Mattias Bromander

(Gun + Gunnar)

vag@angevikens.se

Webansvarig


Mona Hermansson

Gun Löfblad

web@angevikens.se