Möteskalender

Möteskalender -  Preliminär planering för verksamhetsåret


maj - strategi 

jun - strategi och sommarplanering

augusti - uppföljning sommaren

sep - budgetdirektiv

dec - budgetförslag kommande år

jan - bokslut och verksamhetsberättelse

mars - revisionsmöte

april - möte för behandling av motioner

april - årsmöte