1980-talet Båthamnen

1980-talet Båthamnen


1984 såldes Ängevikens Tomt AB till ett konsortium och hamnen fick då nya ägare. Detta gav upphov till problem, eftersom de nya ägarna snabbt fick ekonomiska svårig-heter.


1985 flyttades en manskapsvagn ner till hamnen för att fungera som kiosk. En natt på sensommaren, medan ägarparet och deras hund sov i en vagn bredvid så bröt tjuvar sig in i kiosken, som länsades helt.


1986 var flera av de inblandade företagen i ekonomiska svårigheter och konkurser var på gång. Vid tomtägarföreningens årsmöte bildades Båtägareföreningen.


Dåvarande ordförande Nils Durehed fick i uppgift att förhandla med konkursförvaltaren och lägga ett bud på hamnen och på det som var kvar av 4:25. Budet på hamnen verkade accepteras men ett syskonpar la ett bättre bud än föreningen på fastigheten 4:25 och blev då nya ägare. 


När det gällde hamnen uppstod problem, när konkurs-förvaltaren plötslig ändrade sig efter att  Wallhamn AB gett ett bättre bud. Insatt och oförbrukat kapital hos den tidigare ägaren betaldes tillbaka till berörda båtägare, som satsat pengar på båtplatser.


1987 lät Wallhamn AB bygga hamnkontor och kiosk samt ramp för upptagning av mindre båtar. Det fanns dock i övrigt, enligt de båtägare som hade sina båtar där på den tiden, en hel del att klaga på under de år som företaget drev hamnen.