Aktiviteter

Aktiviteter                                     2022-06-28


Lördagkvällerna i Ladan


drar igång igen: 26 juni, 9 juli (i kombination med sommarfest), 23 juli, 6 augusti samt 20 augusti. Värdar finns för 55 juni och 23 juli. Vill du anmäla dig som värd prata med Mona (kassör) eller Inga-Mai (grönområdesansv.) eller skicka ett mejl. 


Fågelskådning


Fågelskådning sker regelbundet på Jahns skådarkulle vid Kårsund, nära infarten till Ängeviken. För information om aktiviteterna gå till Kårsundskretsens hemsida: 


http://karsund.se/