1990-1995 Ladan, vägbeläggning mm.

1992-1996 Ladan, vägbeläggning, mm.


1992 fick föreningen kommunens tillstånd att renovera den fallfärdiga ”ladan”. Ett arrende-kontrakt på 10 år upprättades. Automatisk förlängning skulle ske i tioårsperioder, om inte avtalet sades upp.


1993 bildades Ängevikens Samfällighetsförening men på grund av trubbel vid förrättningen kunde föreningen inte börja verka förrän blev denna inte klar, år 1994.


1994 var skalet till ladan klart och den kunde börja användas. Innerväggar och tak kom till efter hand och liksom elektricitet och VA. Genom loppmarknader och auktioner kunde bygget finansieras. Största insatsen gjorde dock de frivilliga krafter som ställde upp med sina händer.

 

1995 avhandlades en strid i tingsrätten mellan Wallhamn AB och en tidigare ägare till hamnen om äganderätten. Striden vanns av Wallhamn. De större vägarna (Ängeviksvägen och Dammvägen) permanentbelades. Detta år kom också planer på byggnation av 4-5 vindkraftsverk på 1:6, ett av dem endast 300 m från närmaste tomtgräns.


1996 var ladan färdig och kunde börja användas bl. a. för trivselkvällar.