Verksamhetsområden

Samfällighetens verksamhetsområden


Vattenförsörjning


Grönområden och badvik


VägarGlöm inte bort!  

 

Pumparna för avloppet stoppar när du spolar ner våtservetter, blöjor, bindor, gamla trosor etc. i toan: 


KOMMUNEN RYTER NU TILL: DETTA MÅSTE UPPHÖRA ! 

Det blir oerhört mycket extra arbete och kostnader för kommunen...


2022-06-20