Ladan

Ladan 


Föreningen förvaltar ladan på uppdrag av kommunen. När den en gång i tiden överläts på föreningen var den fallfärdig. Med frivilliga krafter är Ladan nu en liten trevlig byggnad som väl fyller sin funktion som möteslokal för Ängevikens Samfällighetsförening.


Reglerna för användning av Ladan

Engewikens Båtförening har fått frågor från Social resursförvaltning i Göteborg. Frågorna handlar om vilka regler som gäller för samma-nkomsterna i Ladan. Eller för att tala klartext, vilka regler vi har för alkoholförtäring. Därför vill styrelsen påminna om de regler som gäller:


Vår samfällighet har tecknat hyresavtalet av Ladan med Tjörns kommun. Det gjordes redan 1992. Efter att ha tagit del av de villkor som förvaltningen kräver att man skall uppfylla ser vi i styrelsen ingen anledning att komma med nya regler.


Så vi vill bara påminna om vilka regler som redan gäller vid sammankomster i Ladan:

Ladan får endast hyras ut till medlemmar. Som ni säkert redan vet kan man hyra Ladan alla veckodagar utom lördag.


Det skall finnas minst en värd vid tillställningarna. Värdarna har ansvar för att öppna, städa och låsa Ladan.

Sammankomsterna är slutna, det vill säga ”allmänheten” har inte tillträde.

Det allra viktigaste är dock att det inte får förekomma någon försäljning, vare sig av mat eller dryck. Någon utskänkning till minderåriga får naturligtvis inte förekomma.

Det är tillåtet att, som det heter, samköpa vin och öl eller vad det kan vara till trivselaftnarna. Gäster får så klart ha med sig mat och dryck.

Knytkalas är naturligtvis tillåtna.


Styrelsen tycker det är trevligt med de intiativ som tas för att ordna sammankomster i Ladan och har inga synpunkter på vad som äts eller dricks.

Det har förekommit att någon vid trivselaftnar uppmanat till insamling för underhåll och förbättring av Ladan. Det är helt ok.


Ha nu en fortsatt skön sommar! Styrelsen


Kontaktperson för Ladan är Nicke Wennerlund.