Fågelskådning

Klicka upp PDF för att läsa mer om studiecirkeln, där vi bygger fågelholkar tillsammans.

Fågelskådning


Ianslutning till våtmarksområdet Kårsund vid infarten till Ängeviken finns en plats där fågelskådning sker regelbundet vår och höst.


Området avgränsar Björholmen från Klövedal och är en del i Stigfjordens

Naturskyddsområde. Här finns ett rikt djur- och fågelliv. Strandängarna hålls öppna av frigående ungtjurar.


Skådningen sker i föreningen Kårsundskretsens regi, varje tisdag förmiddag under vår och höst samt vid tillfällen då fågelräkning pågår. Platsen besöks dessutom  regelbundet av intresserade fågelskådare i Ängeviken.


En rad olika arterpåträffas här varje år. Under 2016 noterades drygt 100 olika fågelarter på Artportalen från denna lokal.  Vid den årliga skandinaviska fågelräkningsdagen - Fågeltornskampen, som alltid går av stapeln den

första lördagen i maj, noterades 56 arter från Kårsunds södra obsplats den 6 maj 2017 mellan klockan 05:00 -13:00.Vårens fågelskådning drog igång 3 april. Öppen för alla och kostnadsfri. Ingen föranmälan behövs.


Sommarskådningen drar i gång i juli, Programmet kommer att annonseras på föreningens anslagstavlor och på Kårsundskkretsens hemsida.Foto av havsörn i Kårsund

(Jahn Ekman)