Vattenförsörjning

Vattenförsörjning och vattentillgång


Under den heta sommaren har vi haft tillgång till vatten hela tiden även om det tidvis har varit alarmerande hög belastning.


Erfarenhetsmässigt vet vi att förbrukningen minskar radikalt under senare hälften av augusti.  Nu är väl i stort sett faran över för att vi inte ska klara vattenförsörjningen i Ängveikens Samfällighetsförening.


Vi har dock under sommaren haft problem med avfärgningen av det humösa vattnet, vilket resulterat i ett svagt gulbrunförgat vatten. Regelbundna och täta provtagningar har visat att vattnet hela tiden varit tjänligt som dricksvatten. Klart vatten från våra djupborrade brunnar har också funnits att tillgå vid Grundvattenverket.


Under hösten/vintern kommer åtgärder att vidtas för att rengöra dammens botten genom att ta bort slamlager.


Kontaktperson för vatten och avlopp: Evald Karlsson

 

Förlikning är nu nådd i tvisten  med Lilla Ängeviken

Samfälligheten stämdes ju till Mark och Miljödomstolen av ägarna till Lilla Ängeviken. Deras  yrkande var att domstolen skulle upphäva beslutet att ändra stadgarna som togs vid extrastämman 2017.


Efter diskussioner under sommaren om hur tvisten skulle lösas finns nu ett förlikningsavtal där vi är eniga om hur Lilla Ängeviken (och andra poolägare) får fylla sina pooler med vatten från våra gemensamma vattenresurser.


Därmed har Mark- och Miljödomstolen avskrivit ärendet. Det innebär att vardera parten får stå för sina kostnader för advokater. Samfälligheten har en rättsskyddsförsäkring som täcker en väsentlig del av våra kostnader.


Samfälligheten och ägarna till Lilla Ängeviken har nu lagt tvisten bakom oss.


För att klargöra vilka regler som gäller inom Samfälligheten för att använda vårt gemensamma vatten till pooler och badtunnor har styrelsen sammanställt ett regelverk som ska gölla i fortsättningen för  pooler över 10 kbm. 


Se  nedanstående dokument.


Reglerna har utformats för att Samfällighetens medlemmar ska kunna samsas om den ändliga vattenresurs som vi har att tillgå i Ängeviken.


Så kan du spara vatten


Det finns många sätt att spara vatten. Här har vi samlat några enkla tips.


Egentligen låter det helt tokigt: Att vi använder vårt viktigaste livsmedel till att spola toaletten, båten, fasaden och altanen. Vi måste tänka hållbart och vara mer rädda om vårt dricksvatten.


Snabbduscha

När du duschar förbrukas 6-45 liter vatten i minuten. En dusch på 15 minuter tar mellan 90 och 675 liter vatten! Varje minut du sparar i duschen sparar mycket vatten. Tänk på detta när du duschar:

  • Korta ner dina duschar
  • Stäng av vattnet i duschen när du tar i schampo/balsam och när du tvålar in dig


Stäng av kranen

Visste du att du sparar upp till 6 liter vatten i minuten genom att stänga av kranen när du borstar tänderna eller rakar dig? Om du är en av dem som borstar eller rakar dig med kranen rinnande förbrukar du upp till 24 liter vatten per dag! Lär också dina barn att kranen ska stängas av när man borstar tänderna – en enkel vana att införa.


Diska smart!

Vid en normalstor disk under rinnande vatten går det åt ungefär 120 liter. Detta kan du göra för att spara vatten vid diskning:

  • Organisera disken och skrapa av fett och matrester innan du diskar så går det åt mindre vatten för att få disken ren (och du häller naturligtvis inte fettet i avoppet)
  • Använd diskbalja för handdisk istället för att diska under rinnande vatten
  • Använd samma glas till dricksvatten under dagen så sparar du disk.

Undvik att bada i badkar

Ett badkar rymmer cirka 200 liter. Det är mer än en medeldygnsförbrukning för en person i Sverige. Ta en snabb dusch i stället. Om du står i en balja så kan du sedan återanvända duschvattnet för att vattna blommorna.


Vattna med återanvänt vatten

Du kan dessutom minska avdunstningen genom att täcka jorden med bark, kompost eller hö och vattna på morgonen eller sent på eftermiddagen.


Gräsmattan klarar torka

När det råder bevattningsförbud får du inte vattna gräsmattan. Men generellt klarar en gräsmatta långvarig torka.


Sätt ut en regnvattentunna

Ett gammalt tips: Om du bor i hus kan du ställa en regnvattenbehållare under takrännan. När det regnar får du vatten som du kan använda till att vattna plantorna, putsa fönster eller annat. Dessutom är det gratis!


Utnyttja kylskåpet effektivt

Här är ännu en enkel idé som är smart särskilt under sommarmånaderna. Istället för att låta vattnet rinna tills det är kallt när du vill ha ett glas vatten, fyll en kanna med vatten och ställ den i kylskåpet.


Tvätta smart i tvätt- och diskmaskinen

Börja med att se efter om kläderna verkligen behöver tvättas. I många fall räcker det med att punktbehandla en fläck eller att hänga ut plagget på vädring. Försök att tvätta fulla maskiner. Detta gäller både tvätt- och diskmaskinen. På det sättet undviker du att tvätta halvfullt, och sparar tonvis med vatten – särskilt om dina maskiner inte är vattensmarta.


Laga droppande kranar

Bli kvitt ett av de mest irriterande ljuden i hela världen och stoppa slöseriet av vatten. Ja, nu är det hög tid att fixa den droppande kranen! En droppande kran kan läcka uppemot 15 liter vatten om dagen, eller över 5 000 liter om året. Det är inte svårt för den händige att själv fixa en droppande kran. Det finns flera filmklipp på nätet som guidar dig steg för steg.


Tvätta bilen i en modern biltvätt

Tvätta din bil i en modern biltvätt. Det finns både automatiska och gör-det-själv-hallar. Biltvätten ska ha oljeavskiljare eller reningsverk för att rena det smutsiga vattnet från tvätten. Välj en tvätt som har vattenåtervinning och allra helst en som är miljömärkt.


Ängevikens yttrande