Övrigt

Fiber i Ängeviken

Fiberdragningen i Ängeviken ligger för närvarande på is. IP Only vägras av markägarna till fastigheten 4:25 tillstånd att gräva ner kabel. Detta fördröjer hela projektet även i omgivande område.


Helt klart ska det gå att få tillstånd via Lantmäteriet, men där är det väntetid.


IP-Only informerade via brev i veckan till alla med  fiberavtal om hur arbetet fortskrider.