Möteskalender

Möteskalender -  Preliminär planering för verksamhetsåret


16 maj - strategi 

27 jun - strategi och sommarplanering

augusti - uppföljning sommaren

sep- budgetdirektiv

dec - budgetförslag kommande år

jan - bokslut och verksamhetsberättelse

Mars- revisionsmöte

april - möte för behandling av motioner

april - årsmöte